Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Ako založiť vlastný e-shop a internetový obchod

Máte skvelý nápad, ako predať váš tovar na internete, len akosi neviete kde začať? Nie je to až také komplikované, ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. Založenie vlastného internetového obchodu nie je nič zložité, je iba potrebné dodržať určitú postupnosť krokov.

I keď v poslednej dobe vznikajú nové e-shopy ako huby po daždi, stále je dosť firiem a jednotlivcov, ktorí stoja na otázke „Ako vytvoriť vlastný e-shop?“. Je jasné, že každý z nás je odborník len v niekoľkých oblastiach a založenie internetového obchodu preto môže mnohým pripadať ako komplikovaný proces.

Ak nie ste odborníci vo web designeprogramovaní internetových stránok, je tvorba e-shopov vo vlastnej réžii bez zamestnanca alebo známeho, ktorý sa v problematike vyzná, skutočne veľmi náročná úloha. Našťastie je na trhu veľa kvalitných spoločností (medzi ktoré patrí samozrejme aj tá naša), ktoré vám so založením internetového obchodu nielen poradia, ale ho pre vás komplexne zastrešia od designu e-shopu až po spustenie do prevádzky.

Predtým, než sa pustíte do prípravy realizácie vášho nového (alebo prerábky existujúceho) e-shopu je dobré vykonať niekoľko krokov. Ich cieľom bude okrem spustenia aj, a to predovšetkým, zabezpečenie predpokladov pre úspešný e-shop v ostrej prevádzke.

1. Definujte rozpočet a ciele pre váš e-shop

Ak chceme niečo dosiahnuť, musíme poznať svoje možnosti, určiť potrebné prostriedky a stanoviť si ciele, podľa ktorých bude možné vyhodnotiť úspech nášho snaženia. Pred prípravou stratégie a plánu pre váš nový e-shop si preto v prvom rade definujte rozpočet, ktorý do realizácie môžete investovať a určite merateľné ciele s míľnikmi, ktoré chcete jeho prevádzkou dosiahnuť.

V procese definovania vám pomôže snaha o nájdenie odpovedí na otázky ako:

 • Koľko finančných prostriedkov ste ochotní do projektu investovať?
 • Koľko peňazí z rozpočtu môže byť vyčlenených na realizáciu a koľko na marketing?
 • Budete mať k dispozícii rozpočet na priebežnú údržbu a zlepšovanie e-shopu?
 • Akú očakávate návratnosť investícií?
 • Akú návštevnosť by ste chceli dosiahnuť po roku prevádzky?
 • Aký konverzný pomer by ste chceli dosiahnuť po roku prevádzky?

Podobné otázky vám pomôžu zistiť aké budú celkové náklady na tvorbu a prevádzku vášho internetového obchodu a zároveň vám umožnia vypočítať si predpokladanú návratnosť celého projektu, a teda aj jeho potenciálnu ziskovosť. Jednoducho budete vedieť, či sa vám to vôbec oplatí.

2. Určite tovar, ktorý chcete predávať na Internete

Tento krok sa vám síce môže zdať nelogický, no v mnohých prípadoch ponúkajú firmy tovary a služby, z ktorých iba niektoré majú záujem predávať prostredníctvom elektronického obchodu. Ak ponúkate predovšetkým služby, je ich tiež možné na Internete predať, ale na to zvyčajne nepotrebujete e-shop, stačí vám webová prezentácia s kontaktným formulárom. Jednoduché a predovšetkým lacnejšie riešenie. Predtým, než budete riešiť ďalšie kroky si teda ujasnite, čo všetko vo vašom e-shope chcete predávať a zvážte, či je to správne riešenie.

3. Preverte si zákonné podmienky pre predaj vášho tovaru

Po výbere tovarov (a prípadne služieb), o ktorých ste presvedčený, že majú k dispozícii vo vašom internetovom obchode si preverte všetky zákonné podmienky pre ich predaj v prostredí Internetu. Bežne síce platia aj pri tejto forme predaja štandardné obchodné podmienky ako pre kamenné obchody, ale e-shopy majú určité špecifiká. Mnoho užitočných informácií na túto tému získate na stránkach Slovenskej asociácie pre elektronický obchod.

4. Stanovte si základné funkčné podmienky

Nie je e-shop ako e-shop, a to ani čo sa týka dizajnu ani technického riešenia. Nato, aby ste si mohli vybrať správne riešenie, ktoré bude realizovateľné nielen z hľadiska vášho rozpočtu, ale aj z hľadiska vašich potrieb, predstáv, zámerov a cieľov, je potrebné stanoviť si základné požiadavky na jeho funkcionalitu.

Pri určovaní týchto podmienok odporúčame zodpovedať na otázky ako:

 • Aké sú minimálne požiadavky na funkcie e-shopu?
 • Aké sú požiadavky na možnosti platby za tovar?
 • Aké sú požiadavky na možnosti druhov dodania tovaru?
 • Bude stačiť základná funkcionalita riešenia alebo sú potrebné špeciálne funkcie (napr. prepojenie s ekonomickým softvérom a podobne)
 • Využije zákazník naozaj všetku funkcionalitu, o ktorú máme záujem?

Tak ako v prvom kroku, podobných otázok je možné položiť veľa. Dôležité však je to, aby sa na definovanie funkčných podmienok nezabudlo. Odpovede na tieto otázky vám totiž určia rozsah riešenia, ktoré pre vytvorenie internetového obchodu budete potrebovať.

5. Vyberte si profesionálneho dodávateľa pre tvorbu e-shopu

Posledným krokom je výber dodávateľa, ktorý ma dostatok profesionálnych znalostí, kvalitné a spoľahlivé technické riešenie a hlavne skúsenosti s tvorbou e-shopov. Dodávateľ, ktorý vie nielen vytvoriť internetový obchod podľa vášho zadania, ale poskytne komplexné odborné, technické a technologické zázemie pre váš projekt od spracovania a návrhu stratégie, cez dizajn internetového obchodu, jeho prepojenie na e-shop software, spustenie až po spoľahlivý popredajný servis a podporu.

Pri výbere dodávateľa myslite na to, že internetový obchod vyžaduje rovnako ako kamenný pravidelnú údržbu, aktualizáciu a modernizáciu na podmienky aktuálnej doby. Seriózny dodávateľ so skúsenosťami, medzi ktorých patrí aj spoločnosť Krea, je nielen schopný takéto služby svojim klientom ponúknuť, ale im ich v priebehu času sám odporúča.

Slovo na záver

Ako je možné vidieť z uvedených informácií, založiť vlastný internetový obchod nie je príliš komplikované. Dodržaním spomenutých krokov si pre váš e-shop stanovíte podmienky, určíte požiadavky a ciele a podľa nich vyberiete vhodné e-shop riešenie a jeho dodávateľa. Ak budete v rámci prípravy poctiví a nepodceníte žiadny z týchto krokov, k novému internetovému obchodu sa môžete dostať už veľmi skoro. Ak ich naopak podceníte, môžu vás prípadné chyby zistené po realizácii e-shopu prísť veľmi draho.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna
X